TERENSKA SLUŽBA

- Naši partneri mogu da potvrde da smo jednako efikasni u servisu i van njega.

- Terenski rad obavljamo svakodnevno, po potrebi, na poziv.

- Izlazimo na teren u Beogradu i njegovoj okolini.

- Takođe, za sve vas koji ste iz drugih gradova, uvek postoji mogućnost dogovora, da dođemo i rešimo nastali problem.